Onze democratie heeft baat bij overtuigde én betrokken kiezers, waarbij de politieke partijen en kandidaten zich moeten inzetten om hiertoe bij te dragen. Onze particratie wordt in stand gehouden bij de gratie van de partijdotaties, die massaal ingezet worden voor de kortstondige propagandacampagnes, en de opkomstplicht van de kiezer. Er zijn geen echte politieke en maatschappelijke debatten waarin alle politieke partijen, met gelijke middelen, naar de gunst van de kiezer kunnen dingen. De gevestigde partijen hebben onevenredige middelen ter beschikking die tegen de politieke tegenstanders worden ingezet om de eigen zichtbaarheid te vergroten, terwijl de kiezer gedwongen wordt om zich ongeïnformeerd of misleid naar het stemlokaal te begeven.

Niet alle kiezers vallen onder deze noemer, maar het zijn wel dit type kiezers die deze ongezonde particratie in stand houden. Met eerlijke campagnes, overtuigde en betrokken kiezers, valt het financieringsmodel van de gevestigde partijen in duigen en krijgt de burger na verloop van tijd terug een volwaardige democratie die de moeite waard wordt om voor op te komen.