Het wordt tijd om een gedurfde oproep te richten aan de belastingontduikers en een laatste fiscale amnestie op te leggen. Het definitieve karakter van deze laatste amnestieronde moet ingeschreven worden in de wet door een verbod op fiscale amnestie├źn vanaf het jaar 2025 in de wet in te schrijven.

De fiscale amnestie kan bekomen worden door volgende stappen cumulatief te doorlopen:

  1. De betaling van de achterstallige belastingen, ongeacht om welke ontwijkingen het ging.
  2. Een bijkomende boete van 13,07% die integraal ten behoeve van de sociale zekerheid valt.
  3. De blokkering van het overgebleven kapitaal gedurende een looptijd van 5 jaar (ECB-rentetarief) om de staatsschulden met hogere renten te vervangen. De vrijgekomen rentelasten mogen uitsluitend aangewend worden om de staatsschuld te saneren.