Politie, brandweer, transport, tankstation bediening, verpleging en verzorging… bijna iedereen kent wel iemand met een onregelmatig werkschema. Wij pleiten ervoor om de ploegenpremies uitsluitend te onderwerpen aan de sociale zekerheidsbijdragen én vrij te stellen van de inkomensbelasting.

Voor de werkgevers bepleiten we de afschaffing van de één derde-norm als minimale voorwaarde om te kunnen genieten van de ‘vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid’. Werkgevers die een geoliede 24 uurseconomie mee vormgeven, moeten onder alle omstandigheden gebruik kunnen maken van de gunsten die daarin vervat zitten.