Van de privésector naar de klas!

Een gratis lerarenopleiding aanbieden aan mensen die vanuit de private sector willen doorstromen naar het lerarenkorps.

De overdracht van anciënniteit uit de private sector dient opgetrokken te worden boven het maximum van 10 jaar indien de werknemer in kwestie een volwaardige lerarenopleiding met succes heeft afgerond.

Vorming van zogenaamde “leerkrachtondersteuners” die te grote klassen kunnen mee-managen met de leerkracht van dienst, en deze “leerkrachtondersteuners” eveneens een gratis opleiding tot leerkracht aanbieden indien ze tijdens deze activiteiten een roeping voor het vak ontwikkelen. Deze ondersteuningstaken kunnen vervuld worden door contractuele medewerkers of door vrijwilligers met pedagogische ervaring.