De zorgsector is verworden tot een winstgevende machine, waarin het verplegend personeel en de zorgbehoevenden meer en meer onderworpen worden aan de harde winstcijfers. Dit zou niet mogen en is in grote mate het gevolg van privatiseringen en besparingen die nefast zijn voor ons zorgmodel waarin de verzorgende en zorgbehoevende centraal staan. De verplegende en verzorgende actoren in ons zorgsysteem verdienen meer ademruimte en een verlaging van de werklast, zonder dat er ingeboet wordt op de kwaliteit van de verzorging.

Een job in de verpleging en/of verzorging moet aantrekkelijker gemaakt worden door een betere verloning, maar extra personeel dient ook ingezet te worden voor de verlaging van de te hoge werklast. Naast het bestaande systeem van de werkbonussen voor de laagste lonen, zetten we in op een nominale werkbonus van € 200 voor al het verplegend en verzorgend personeel.